Hyönteishotelli Pörriäinen - ötökkähotelli suomalaisesta koivusta

Hyönteishotelli Pörriäinen on täysin kotimainen pesäpaikka kaikenlaisille pörriäisille.


Hyönteishotelli tai ötökkähotelli on hyönteisille rakennettu keinopesä. Hyönteishotellin asukkaina viihtyvät erityisesti erakkomehiläiset, -ampiaiset, petopistiäiset sekä näiden pesäloiset ja toukat. Hyönteishotellin materiaalina käytetään useimmiten puuta.

Hyönteishotelli tarjoaa mainion yöpymis-, pesimis- ja talvehtimispaikan hyönteisille. Tarjoamalla pörriäisille yöpymis- tai talvehtimispaikan, turvaat pihamaasi hedelmäpuiden ja marjapensaiden pölytyksen.

Hyönteishotelli Pörriäinen on täysin kotimainen pesäpaikka kaikenlaisille pörriäisille. Pörriäinen on valmistettu suomalaisesta uunikuivasta koivusta. Kuiva lehtipuu (kuten koivu) sopii parhaiten hyönteishotellin materiaaliksi, sillä se ei sisällä hyönteisten karsastamaa pihkaa toisin kuin havupuu.

Hyönteishotelli Pörriäisessä on eri kokoisia reikiä eri kokoisia hyönteisiä/mehiläisiä varten.
Ötökkähotelli Pörriäinen pähkinänkuoressa


  • 100 % kotimainen tuote
  • Pesimis- ja talvehtimispaikka hyönteisille
  • Valmistettu uunikuivasta koivusta
  • Apu marjapensaiden ja hedelmäpuiden pölytykseen


Osta verkkokaupasta


Hyönteishotellin paikka


Hyönteishotellin pesäkolot kannattaa suunnata kohti aamuaurinkoa tai etelää. Tällöin hyönteishotellin kolot kuivuvat nopeasti yön jälkeen. Ötökkähotelli kannattaa asentaa valmiiksi jo hyvissä ajoin keväällä.

Hyönteishotelli ripustetaan ulos joko seinään tai puuhun kasvillisuuden yläpuolelle. Keinopesä tulee sijoittaa tai kattaa siten, että se on suojassa sateelta eikä pesäkolon reikiin pääse menemään vettä.

Hyönteishotellin voi suojata linnuilta ja muilta eläimiltä kiinnittämällä metalliverkon pesäkolojen eteen.